• frontslade1
  • frontslade2
  • frontslade3
  • НАЧАЛО

27.02.2023 г. представяне на „Дигитална раница“ – единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание

На 27.02.2023 г. в ОУ „Васил Левски“ гр. Българово, г-жа Светослава Петрова представи на учители и родители „Дигитална раница“ – единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание, създадена от МОН за решаването на предизвикателствата при неприсъствена форма на обучение.
Платформата предлага онлайн уроци, богат учебен материал, възможност за задаване и изпълняване на задания за самостоятелна работа. Всички ученици имат достъп до актуалните си оценки в платформата. Платформата служи и като информационен портал за родители. Тя им позволява да следят обучителния процес на своите деца и да достъпват актуална информация за тях.

116 111 – Националната телефонна линия за деца

Най-бързият и удобен начин за получаване на информация или консултиране по различни теми и направления, касаещи децата, както и за подаване на сигнали за дете в риск, който гарантира незабавна реакция от страна на системата за закрила на детето на национално, регионално и местно ниво е Националната телефонна линия за деца 116 111. Тя е денонощна 24/7, безплатна, като на нея квалифицирани психолози с дългогодишен опит консултират и информират деца и възрастни по всички въпроси и теми, свързани с децата, техните права и интереси, и приемат сигнали за деца в риск. Националната телефонна линия за деца 116 111 е създадена за деца, но от нейните възможности в годините много успешно се ползват родители, роднини, професионалисти, физически и юридически лица, които срещат трудности и предизвикателства в общуването с децата, във възпитанието им, обучението и пр.