Наименование файл Наименование файл
2023 година
Отчет на бюджет за I тримесечие icon_pdf Отчет на бюджет за II тримесечие icon_pdf
Отчет на бюджет за III тримесечие icon_pdf Бюджет за 2023 г. icon_pdf
2022 година
Отчет на бюджет за I тримесечие icon_pdf Отчет на бюджет за II тримесечие icon_pdf
Отчет на бюджет за III тримесечие icon_pdf Бюджет за 2022 г. icon_pdf
2021 година
Отчет на бюджет за I тримесечие icon_pdf Отчет на бюджет за II тримесечие icon_pdf
Отчет на бюджет за III тримесечие icon_pdf Уточнен план на бюджет за 2021 г. icon_pdf
2020 година
Отчет на бюджет за I тримесечие icon_pdf Отчет на бюджет за II тримесечие icon_pdf
Отчет на бюджет за III тримесечие icon_pdf Уточнен план на бюджет за 2020 г. icon_pdf
2018 година
Отчет на бюджет до 30.09.2018г.
2017 година
Отчет на бюджет за III тримесечие icon_pdf
2016 година
Отчет на бюджет за I тримесечие icon_pdf Отчет на бюджет за II тримесечие icon_pdf
Отчет на бюджет за III тримесечие icon_pdf
2014 година
Отчет на бюджет за II тримесечие icon_pdf Отчет на бюджет III за тримесечие icon_pdf
Отчет на бюджет за 2014 година icon_pdf