Наименование файл Наименование файл
2017 година
Отчет на бюджет за III тримесечие icon_pdf
2016 година
Отчет на бюджет за I тримесечие icon_pdf Отчет на бюджет за II тримесечие icon_pdf
Отчет на бюджет за III тримесечие icon_pdf
2015 година
Отчет на бюджет за I тримесечие icon_pdf Отчет на бюджет за II тримесечие icon_pdf
Отчет на бюджет за III тримесечие icon_pdf  Отчет на бюджет за 2015 година icon_pdf
2014 година
Отчет на бюджет за II тримесечие icon_pdf Отчет на бюджет III за тримесечие icon_pdf
Отчет на бюджет за 2014 година icon_pdf