Начален етап Прогимназиален етап
Надя Георгиева Андонова Андон Атанасов Михайлов
Марин Тачев Маринов Лиляна Лоисова Керемидчиева
Радост Драгиева Маринова Василка Иванова Костадинова
Маргарита Стоянова Дончева Калинка Костадинова Георгиева
Даниела Костадинова Христова Ничка Лулева Козарова
Галина Милчева Конова