Начален етап Прогимназиален етап
Надя Георгиева Андонова Андон Атанасов Михайлов
Марин Тачев Маринов Лиляна Лоисова Керемидчиева
Гергана Пейчева Боева Василка Иванова Костадинова
Златка Добрева Костенска-Стефанова Калинка Костадинова Георгиева
Таня Тотева Петкова Светослава Живкова Петрова
Галина Милчева Конова