Начален етап Прогимназиален етап
Надя Георгиева Андонова Димитър Дончев Иванов
Марин Тачев Маринов Лиляна Лоисова Керемидчиева
Радост Драгиева Маринова Василка Иванова Костадинова
Маргарита Стоянова Дончева Калинка Костадинова Георгиева