Служители
Иванка Цветкова Кирова – Завеждащ административна служба
Гергана Кавалджиева – Медицинска сестра
Милена Димова Недева – Хигиенист
Милена Динкова Елкенева – Хигиенист