Кратка история на учебното заведение

3-1-1На 21 май 1905г. по повод освещаването на църквата-параклис в Българово, земеделецът ЯНАКИ ИВАНЧЕВ подарил на училището свое дворно място в центъра на селото от 9 дка и 2 ара, на което де се построи сграда на българовското училище

(Из “Държавен архив” ф№ ЗЗДН Опс№1,А.Е.18-гр.Бургас)


3-1-2

Директори от създаването на училището

6-2